Düzenleyen kurumlar
icon
Tarih & Zaman -Date

20-21 Kasım 2019, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, TÜRKİYE

22 Kasım 2019 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, TÜRKİYE

icon image
call for papaers - Borders

Cultural, geographical, political, social, emotional, linguistic, and economic borders, among others, define and determine different aspects of our identities, cultures, and social lives along with literatures and arts. In a world ... Read More

icon image
Aufruf zur Teilnahme - GRENZEN

Kulturelle, geografische, politische, soziale, emotionale, sprachliche und wirtschaftliche Grenzen definieren und bestimmen unter anderem mit Literatur und Kunst unsere Identität, Kultur und soziales Leben. In der von ... Weiterlesen

icon image
ПОДАЧА ЗАЯВОК - ГРАНИЦЫ

Нашу личность, нашу культуру и социальную жизнь, наряду с литературой и искусством, определяют культурные, географические, политические ... читать дальше

icon image
appel à papier - FRONTIERES

Les frontières culturelles, géographiques, politiques, sociales, émotionnelles, linguistiques et économiques, entre... Lire la suite

Katılım çağrısı

sınırlar

Kültürel, coğrafi, politik, sosyal, duygusal, dilbilimsel ve ekonomik sınırlar, diğerlerinin arasında, edebiyat ve sanatlarla birlikte, kimliklerimizi, kültürlerimizi ve sosyal yaşantıları tanımlar ve belirlerler. ’Küreselleşmenin’ etkisi altında kalan dünyada, sosyal ve beşeri bilimlerde disiplinlerarası çalışmalar, tanımlamalara, kavramlaştırmalara, sınırların rol ve fonksiyonlarına ışık tutar. Bunlar sadece limitler açısından anlaşılmakta kalmayıp, kısıtlamalar ve bölümler ve hatta fırsatlar, ihtimaller ve yeniden yapılanmalar olarak da anlaşılırlar. Antik çağlardan günümüze sınır çalışmalarında şu sorular sorulagelmiştir :” Sınırları ne oluşturur” ,”Sınırları kim ortaya koyar”, ”Sınırlar nasıl tesis edilir?”,” Sınırlar neden inşa edilir?”, “Sınırları geçmek nasıl mümkün olur?”.
TÜBİTAK- ARDEB’in ‘’Farklı kültürel gruplar arasındaki kültürlerarası iletişim, süreç, örüntü ve ilişkilerin incelenmesi’’ ve ‘’Küreselleşmenin kültürel değişime etkilerinin incelenmesi; kültürel değişimin Türk toplumu açısından analiz edilmesi’’ önerileri doğrultusunda Batı ve Türk edebiyatı ve kültürel çalışmalar kapsamında Sınır(lar)ve/veya Sınırsızlık konusuyla ilintili bildiri metinleri arasından seçilen makaleler uluslararası yayınevi tarafından uluslararası kitap olarak basılacaktır. Seçilen nitelikli makaleler indeksli dergilerde yayınlanabilmesi için bu dergilere gönderilecektir.
           Bu sempozyum, çok yönlü disiplinler açısından, farklı alanlarda, sınırların yapısının, fonksiyonlarının ve inşasının keşfedilmesini ve kavranmasını sağlamayı amaçlar.
           Bunu yapmak için, bu sempozyum, sosyal ve beşeri bilimlerde, farklı disiplinler açısından katkılarınızı memnuniyetle karşılar.
Muhtemel konu başlıkları şunları içerir fakat elbette ki bunlarla sınırlı değildir:
 
 
 • Sınır Teorisi
 • Sınır Edebiyatı
 • Sınırlar & Hayali Edebiyat
 • Sınırlar & Kültür
 • Sınırlar, Bellek & Alan/Yer
 • Sınırlar & Medya/Filmler
 • Sınırlar & Dil
 • Sınırlar ve Çeviri
 • Sınırlar & Eşik
 • Sınırlar & Teknoloji
 • Farklılık sınırları
 • Sınırlar & Kimlik
 • Beden ve Zihin sınırları
 • Sınırlar & Göç & İltica
 • Türk diasporası
 • Türk diasporasının kimlik inşası
 • Sınırsızlık
 
Sözlü bildiriler 20 dakika sunum ve 10 dakika soru-cevap ve tartışma süresi ile beraber 30 dakikadır. Sempozyumun resmi sunum dilleri İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca ve Rusçadır. Bildiriler bu dillerden birinde sunulabilir.
 
Gönderilen bildiriler üç yayın türünde yayınlanacaktır: Bildiri kitabı, Uluslararası Kitap Bölümü veya KARE dergisinin özel sayısında makale.
Sempozyumun ilk iki günü (20-21 Kasım 2019) Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde ve son gündeki (22 Kasım 2019) oturumlar ise Nevşehir’de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde yapılacaktır.
Bildiri özeti son gönderme tarihi: 16 Eylül 2019.
Kabul edilen bildirilerin e-posta ile bildirilme tarihi:   7 Ekim, 2019.
 
Bildiri Gönderme Kılavuzu:
Bütün bildiri özetleri sempozyumun resmi dilleri olan –İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca veya Rusça- dillerinden biriyle yazılmalıdır ve anahtar kelimeler ve kaynakça hariç özet 300 kelimeyi aşmamalıdır. Önerilen tüm bildiri özetleri sempozyum web sitesi bakea2019.erciyes.edu.tr adresinde bulunan bildiri özeti gönderme formu ile iletilmelidir.
 
İstek, soru ve sorunlarınızla ilgili olarak bakea2019@erciyes.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.Ayrıntılı bilgilere site içinden erişebilirsiniz.
 
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Rus Dili ve Edebiyatı Bölümleri, Kayseri, Türkiye
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dillerii ve Edebiyatları Bölümü, Nevşehir, Türkiye